Üniversite Adaylarının Alan ve Üniversite Tercihleri

Üniversite tercihleri, alan belirleme, üniversite belirleme hatta şehir belirleme gibi birçok detayı barındıran ve üniversite adayı için zorlu bir süreçtir. Üniversite adayları genellikle kendi hedefleri, veli, rehber ve akran yönlendirmesiyle bu değerlendirme ve karar sürecini yönetir. Ancak adayın geleceğine yön verirken daha fazlasına ihtiyacı olacaktır. Bu konuda üniversiteye yapılan ziyaretlerin ve rehberlik hizmetlerinin öğrenci tercihini etkileyen başlıca faktörlerden olduğu bilinmektedir. Bu süreçte amaç sadece tercih yapmak değil; doğru tercih yapmak ve bunun için öğrencinin de yetkinliklerini iyi tespit etmek olmalıdır.

Üniversite adaylarının alan ve üniversite tercihlerinde, kendini tanıma, ülkeyi, bölgeyi, dünyayı tanıma ve sektörleri tanıma konularında brifingler almaları doğru karar almalarını kolaylaştırmaktadır. Öğrencinin kendi yeteneğini keşfetmesi kadar edinebileceği yeteneklerde de kendini tanıması önemli bir faktördür. İlgi alanları, gerçekleştirmek istediği hedefler, yatkınlık, meslek seçimi, güçlü ve zayıf yanlarına kadar her şeyin üzerinde durulması gerekir. Öğrencinin kendini tanıması ile birlikte hayalleri ve hedefleri daha da netleşir. Bu farkındalık, ilgi alanlarına göre hangi bölümün kendisi için uygun olduğuna karar vermesinde önemli rol oynar.

Üniversite tercihinde bir diğer önemli faktör ise bölgeyi, ülkeyi ve dünyayı tanımaktır. Üniversite, kişilerin arkadaş çevresinden gelecek hayatını şekillendiren mesleki ve sosyal edinimleri kazandığı önemli bir dönemdir. Bu seçimler kişinin hayata bakış açısını, vizyonunu etkileyerek kişiliğinin oluşum sürecinde büyük rol oynar. Bölgesini tanıyan birey, her zaman yeni fırsatlara ve bu fırsatları değerlendirmeye açıktır. Dünyayı tanıyan ise bu fırsatları kendi bölgesine getirebilir veya kendi gelecek vizyonunu bu yönde oluşturabilir. Tam da bu noktada üniversite adaylarının rehberlik alması, etkinliklerle ve kişisel olarak beslenmesi gerekir. Yapılan araştırmalara göre, üniversite tercih dönemi ve öncesinde yapılan bölüm bilgilendirme toplantıları ve brifingler hem öğrencilerin hem de velilerin katılımı süreci olumlu  etkilemektedir. Bu sayede üniversite adayı mezuniyet sonrası hayatla ilgili ipuçlarına ve kariyer öngörülerine sahip bir şekilde tercih ve bölüm hedeflemesini yapar.

Üniversite adaylarının alan ve üniversite tercihlerinde yaptıkları seçimler hayatlarının dönüm noktası olabilir.


Üniversite adayının yükseköğretimle ilgili fikir ve eğilimleri  ilk ve ortaöğretim döneminde oluşsa da  bazıları için bu dönem uzun zaman alabilir. Lise, öğrenciler için yükseköğretimle ilgili amaçların belirlendiği duraktır. Bu dönemde öğrenciler yükseköğretime devam etmeye karar verenler, kararsızlar ve eğitimi bırakmayı düşünenler olarak üç gruba ayrılır. 

Üniversite adaylarının alan ve üniversite tercihlerinde, yükseköğretime devam veya tamam kararlarına bazı faktörler etki etmektedir. Bu faktörler arasında öğrencinin yeteneği, ailesinin eğitim ve ekonomik statüsü, arkadaş ortamı, öğretmen teşviği ve öğrencinin hedefleri gösterilebilir. Yükseköğretime devam etmeye karar verenler ve kararsızlar hangi yükseköğretim kurumlarını tercih edeceklerinin planlarını yaparken çeşitli kaynaklardan bilgi edinir ve bu konuları araştırırlar. Kendini tanıma ile edindikleri bilgileri de kullanarak kendileri için önemli noktaları hesaplar ve eksiklerini tamamlamak için harekete geçerler. Bu süreçte yükseköğretim kurumları, çevresi, öğretmenleri ve rehberlik hizmetinin onlara doğru bilgiyi aktarması şarttır. Çünkü öğrenci adayları bu bilgilerden etkilenerek kendileri için doğru olan yolu tercih ederler. Lise mezunlarının mesleki deneyiminin az olması sebebiyle kararsız üniversite adayları da genelde iki veya dört yıllık eğitim alabilmek için sınava girerler. Sınav sonrası sıra tercih dönemine gelir. Bu aşama, üniversite adayının geleceğini belirleyeceği önemli bir süreçtir. Çoğunlukla öğrencilerin mesleki hayata dair fazla bilgisinin olmaması sebebiyle net bir mesleki tercihleri yoktur. Ancak bu durumda önerilen ve değerli olan üniversite adaylarının alan ve üniversite tercihlerinin hatta meslek tercihinin öğrencide hedef olarak belirlenmesidir. Net hedefler ve üniversiteler tercih sırasında puan faktörünün etkisiyle geri plana itilebilmektedir. Burada üniversitelerin sunduğu fırsatlar, özellikler üniversite adayının tercihlerini etkilemektedir. Öğrenci adayları bu süreçte üniversitenin konumu, akademik itibarı, eğitim kalitesi, maliyeti, finansal yardım olanakları, bölüm mevcudiyeti, eve uzaklığı, kampüs ve öğrenci topluluğunun aktif görüntüsünden etkilenir.

Üniversite adaylarına kendini tanıma, ülkeyi, bölgeyi, dünyayı tanıma ve sektörleri tanıma konularında brifingler ve danışmanlık hizmetleri daha çok lise düzeyinde ve üniversite tercihinin yaklaştığı dönemde verilmektedir. Kariyer seçimi insan hayatında alınan en önemli kararlardan biridir. Bu sebeple kariyer seçiminde etkili olan bu danışmanlık hizmetlerinin son dönemlerde olduğu gibi artması ve daha genele yayılması önemlidir. Bu bağlamda üniversite adaylarının alan ve üniversite tercihlerine istihdam ve kariyer odaklı bakıldığında kar elde etme yani gelirin ve daha bağımsız çalışma yani özgürlüğün ön planda olduğunu görüyoruz. 

Mezuniyet sonrası hayatla ilgili ipuçları edinmede networking aktiviteleri oldukça önemlidir.


Üniversite adaylarının alan ve üniversite tercihlerinin akademik başarıyı etkileyeceği ortada olduğu için üniversite adayının bölümü ve yükseköğretimin sağladıklarını detaylı şekilde öğrenmesi ve tüm faktörleri gözden geçirmesi gerekir. Adaylar bir nevi gelecekteki yaşam tarzlarını ve ilgi alanlarını tercih etmektedirler. Mezuniyet sonrası hayatla ilgili ipuçlarına hakim olmaları onlara meslek tercihi yaparken doğru ve isabetli karar verebilme fırsatı sunar. Kişi yetenekleri ve hedeflerine uygun bir bölüm tercih ederse bu hem akademik başarıyı beraberinde getirir hem de mesleği kolay edinmesini sağlar. Sadece istihdam kazanmak için değil; verimli ve mutlu bir iş hayatı için de bireysel özelliklere uygun bir kariyerin seçilmesi mühimdir. Doğru karar verilmeyen bir bölüm ve meslekte kişinin eğitim ve iş hayatını verimli sürdürebilme oranı oldukça düşüktür. Çünkü bir meslek seçimi tek seferlik değil; sürekli eğitimi, gelişmeyi, o alanda uzmanlaşmayı, yaşam biçimini, hayat planlamasını, yaşanılan konumu belirlemeyi gerektirecek birçok etkiye sahiptir. İdeal meslek seçimi için doğru yöntem iş olanağı analizi, istihdam, sektörlerin mevcut durumu, çalışanların yorumları gibi birçok konunun gözden geçirilmesi olacaktır. Kariyer tercihinde aile, arkadaş, öğretmen ve çevre gibi faktörler de etkilidir. Mezuniyet sonrası hayatla ilgili ipuçları, kendini tanıma, ülkeyi, bölgeyi, dünyayı tanıma ve sektörleri tanıma konularında brifingler bu bağlamda sadece yükseköğretim dönemini değil, tüm hayatı etkileyen konularda fayda sağlar.

Üniversite adaylarının alan ve üniversite tercihlerinde doğru karar vermelerini sağlayacak bir diğer önemli unsur olan networking, adayların ilgi duydukları bölümler hakkında en doğru bilgi kaynağına ulaşmalarını sağlayacaktır. Networkingi iş dünyasından bağlantılar kurmak ve bu bağlantılardan iş ve sosyal hayatta faydalanmak olarak tanımlanır. Üniversite adaylarının öğretim elemanları, meslek danışmanları ve meslek sahipleriyle bir araya geldiği networking organizasyonları adayların sorularına birebir cevaplar almaları ve kişilerin deneyimlerinden yararlanarak kendi yollarını çizmelerini sağlaması açısından oldukça değerlidir. Kendini tanıma, ülkeyi, bölgeyi, dünyayı tanıma ve sektörleri tanıma konularında brifingler de birer networking çalışmalarına dönüşebilir.

Networking organizasyonları sayesinde öğrenci sadece doğru tercih değil, mezuniyet sonrası hayatla ilgili ipuçlarına, hatta gelecekteki stajına veya istihdama ulaşmanın yollarına vakıf olacaktır. Bu sebeple networking ve istihdam konuları öğrenciye sadece tercih döneminde değil, üniversite öğrenciliği döneminde de brifing, organizasyon ve konferanslarla sağlanmalıdır. Öğrenci toplulukları ve kulüpler de bu konuda desteklenmeli ve çeşitli etkinlikler düzenlemeye teşvik edilmelidir. Topluklar aracılığıyla yeni insanlarla tanışma, kendini ifade edebilme, yeni hobiler ve ilgi alanları edinme, sorumluluk alma ve beceri kazanma gibi artı değerler edinilir. Bu sayede öğrenci, üniversite diplomasını aldığında da mezuniyet sonrası hayatla ilgili ipuçlarına sahip olduğu için iş hayatına kendini hazır hissedecektir.

Üniversite adaylarının alan ve üniversite tercihlerinde kendini tanıma, kendini tanıma, ülkeyi, bölgeyi, dünyayı tanıma ve sektörleri tanıma konularında brifingler, networkingin, mezuniyet sonrası hayatla ilgili ipuçlarının ve istihdamın önemi hakkında detaylı bilgi almak için hakkında detaylı bilgi almak için danışmanlık hizmetinden faydalanabilirsiniz.