Yöneticiliğe Bakışım

Bir kuruma hayat veren önce İNSANDIR

Benim yöneticilik felsefem aynı birey ve toplum ilişkisi gibi idare ve yönetim arasındaki ilişki ile şekillenen bir olgu. Genel geçer görüşlerde ki  yöneticilerin tek tip insan modeline sahip olduğu, bu modele göre dünyayı tanımladıkları ve eylemlerini, insanlarla olan ilişkilerini, bu insan modeline göre belirledikleri varsayımı çalıştığım yerlerde sürekli sorguladığım bir görüş olmuştur. Deneyimlerime dayanarak şu cümleyi kurmakta hiçbir sakınca görmemekteyim. “ Yöneticiliğin bir felsefesi vardır. Ve bu felsefe insana, eylemlere ve ilişkilere dayanmaktadır.”

“Başarı için başat formül disiplinli olma, çalışkanlık ve dürüstlüktür”

Bir yönetici olarak  en önem verdiğim şey ekibime güven duyabilmek ve güven duydukları bir mentör olmaktır. Bana kalırsa güven duyduğunuz bir ekiple çalışmak çoğu problemi daha başından çözebilmenin en etkili anahtarıdır.

Çalışkan insan azimlidir. En iyisine ulaşana kadar durmaz. Yöneticilikte en iyisi kendi beklentimizin yanında birlikte çalıştığınız ekibin başarabildikleri limitleri kavrayabilmek ve o çıtayı doğru belirleyebilmektir…

Liderleri yoksa  kurumlar kaybetmeye mahkumlardır.

Ben yöneticiliği her zaman orkestra şefliğine benzetiyorum. 

Bir Orkestranın değeri onu yöneten lideri yani şefi ile ölçülür.

Şef, hiçbir enstrüman çalmaz, parça yorumlamaz. Her bir orkestra elemanı, sadece kendi görevi kadar katkı sağlarken, orkestra şefi, eserin tamamını bilmek, orkestra elemanlarını ve yorumcularını doğru notalar ile, eksiksiz olarak çalmalarını sağlamak zorundadır.

Şef, hiçbir zaman herhangi bir orkestra elemanının bireysel yaptığını yapmaz…

Şef ne kadar başarılı ise, orkestra o kadar başarılı olur…

Başarılı kurumlar için başarılı liderler gerekir…

Lider, ekibindeki çalışanları için bir güvence ve koruyucu olduğunu hissettiren, “hata benimdir, başarı çalışanlarımızındır” diyebilendir kişidir

Lider sürekli öğrenen, öğrendiklerini başkaları ile paylaşmaktan zevk alan, özverili olan, örnek alınan  kişidir.

Lider, yeni liderler yetişmesine ortam ve fırsat hazırlayan ileri görüşlü kişidir.

İyi bir yönetici kıyı kaptanlarını okyanus kaptanı yapabilen olduğu gibi çalışanlarının özelliklerini iyi analiz ederek en verimli olabilecekleri yerde onları değerli kılandır.