Yayınlar

KİTAPLARIM


1. Yer Gök PRBölüm Adı:”Rakam Değil Gönül Meselesi”Milli Havayolumuz THY’xxnin itibar ve Marka Yönetimi Üzerine Bir Değerlendirme, Nane Mehmet,KARASAR ŞAHİN,Ünal Onursal,Fındık Barış,Helvacıoğlu Kemal Mustafa,Arslan Hakan,Soysal Canan,Çolak Nevin,Uncular Muhitttin Hasan,KARAAĞAOĞLU NURAN, Yayın Yeri:PapatyaBilim Üniversite Yayıncılığı, Editör:Çiçek Meltem, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:184, ISBN:978-605-9594-55-4, Bölüm Sayfaları:159 -172
2018    Bilimsel Kitap    Kitap Bölümü
2. Televizyon Programcılığı Yayın Planlama
KARASAR ŞAHİN, Yayın Yeri:3A Yayınları,
2001    Bilimsel Kitap
3. Tezin Üstesinden Gelebilmek: İçerik ve Süreç Konusunda Kapsamlı Bir Rehber
KARASAR ŞAHİN, Yayın Yeri:3A Yayınları, Basım sayısı:1,
2001    Kitap Tercümesi
4. İkinci Medya Çağı
Poster Mark,KARASAR ŞAHİN, Yayın Yeri:3A Yayınları, Basım sayısı:1,
2001    Kitap Tercümesi
5. Popüler Kültür ve İktidar
Bölüm Adı:Popüler Kültür ve Devlet, KARASAR ŞAHİN, Yayın Yeri:Vadi Yayınları, Editör:Nazife Güngör, Basım sayısı:1,
1999    Kitap Tercümesi    Kitap Bölümü

MAKALLER


1.  The European Unions Rights-Based Support to the Media in the Enlargement Countries: with Special Attention to Turkey ŞAHİN KARASAR,Tolga Yazıcı , Yayın Yeri:International Journal of Arts and Commerce , 2014
Uluslararası   Hakemli   SSCI   Özgün Makale

2. Gelişen İletişim Teknolojilerinin Pediatrik Gelişim Üzerine Etkileri ŞAHİN KARASAR , Yayın Yeri:Çağdaş Eğitim , 2000
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

3. Gelişen İletişim Teknolojilerinin Pediatrik Gelişim Üzerine Etkileri ŞAHİN KARASAR , Yayın Yeri:Çağdaş Eğitim , 2000
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

4. Sanal Eğitim KARASAR ŞAHİN , Yayın Yeri:Çağdaş Eğitim , 1999
Ulusal   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

5.  Sanal Yüksek Eğitim KARASAR ŞAHİN , Yayın Yeri:Türk Yurdu , 1999
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

6.  İnternet Ortamında Eğitim KARASAR ŞAHİN , Yayın Yeri:Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi , 1999
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

7. Sosyal Öğrenme Kuramı Çerçevesinde Sosyalleşme Sürecinin Medya Kullanımına Etkisi KARASAR ŞAHİN , Yayın Yeri:İletişim , 1997
Ulusal   Hakemli   Alan endeksleri   Özgün Makale

8.  O nun Televizyonu Var Özel mi Özel KARASAR ŞAHİN , Yayın Yeri:Yeni Türkiye: Medya Özel Sayısı , 1996
Ulusal   Hakemli   Endekste taranmıyor   Özgün Makale

 

BİLDİRİLERİM


1.    Place of Online Behavioral Advertising as a New Form of Interactivity in the Era of Web 3.0 ŞAHİN KARASAR,SELVA ERSÖZ KARAKULAKOĞLU (01.06.2016 -03.06.2016 ) , Yayın Yeri:4ème Colloque International Médias Numériques et Communication Électronique , 2016
Uluslararası   Tam metin bildiri

2. Türkiye de Eğitimde Bilgisayarlaşma Altyapısı KARASAR ŞAHİN (04.09.1995 -06.09.1995 ) , Yayın Yeri:Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Konferansı , 1995
Ulusal   Özet bildiri

3. Diffusion of Innovations in Higher Education A model Proposal for Turkey KARASAR ŞAHİN , Yayın Yeri:International Conference on Innovation in Higher Education
Uluslararası
  Özet bildiri

4.   Yeni İletişim Teknolojilerinden İnternet ve Sanal Eğitim KARASAR ŞAHİN , Yayın Yeri:Günümüzde ve Gelecekte İletişim Teknolojilerinin Toplumlar Üzerindeki Etkileri. Üçüncü Türk-Alman Ortak Bilgisayar Uygulama Günleri
Uluslararası   Özet bildiri

5.   Eğitimde Yeni İletişim Teknolojileri İnternet Ve Sanal Yüksekeğitim KARASAR ŞAHİN , Yayın Yeri:III. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu
Uluslararası
  Özet bildiri

6. Gündem Oluşturma Kuram Çerçevesinde Kırgız Basınının Genel Görünümü Karasar Şahin, Yoğurtçu G , Yayın Yeri:I.Uluslararası İletişim çalışmaları Sempozyumu
Uluslararası
  Özet bildiri

7. İletişim Hukuku Karasar Şahin, Bulut Ramzan , Yayın Yeri:I. Uluslararası İletişim Sempozyumu
Uluslararası   Özet bildiri

8. İletişim Sertifikası Veren Özel Eğitim Kurumları KARASAR ŞAHİN (23.05.2001 -25.05.2001 ) , Yayın Yeri:İkinci Ulusal İletişim Kongresi , 2001
Ulusal   Özet bildiri

9. 3-5 Yaş Grubu Çocukların Ebeveynleri İçin Hazırlanan Görsel Anne Baba Eğitimi Programlarının İzleyicinin Bilgi Düzeyine Etkileri: Gölbaşı, Ankara’xxda Bir Pilot Çalışma ŞAHİN KARASAR (15.05.1997 -18.05.1997 ) , Yayın Yeri:Hacettepe Üniversitesi 7. Ulusal Çocuk ve Ergen Kongresi , 1997
Ulusal

10. Anna-Çocuk Kaygısı Birlikteliği ŞAHİN KARASAR (13.04.1999 -15.04.1999 ) , Yayın Yeri:Anadolu Üniversitesi İletişim Ortamında Çocuk Birey Sempozyumu , 1999
Ulusal