Team

Akademik anlamda ki başarılar, takım arkadaşları ve çalışılan kurumlar.

    ŞAHİN  KARASAR

Prof. Dr.

(Maltepe Üniversitesi Rektörü)

 

Akademide      ve    sektörde     çok     uluslu deneyime  sahip  bir  yönetici.    Tüm paydaşlarla   işbirliği   içinde   çalışan, analitik ve sonuç odaklı takım oyuncusu. Karmaşık sorunlara yenilikçi anlayışla çözüm üretebilme becerisine; detayları gözden kaçırmadan aynı anda birçok işi bir arada yürütebilme yeteneğine sahip. Olaylara anında müdahale ve kontrol altına alabilme yetisi var. Özgüvenli, kendinden emin ve iş dünyasındaki zorlukların üste- sinden gelmeye istekli.

Doğum Tarihi: 14 Kasım 1965

Uyruğu: TC

Medeni Durumu: Evli

1965 yılında Ankara’da doğdum. İlkokul, ortaokul, liseyi Ankara’da okuduktan sonra Üniversiteyi Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’nde, o dönemin tek iletişim fakültesi, şimdiki adıyla İletişim Bilimleri Fakültesi olan, Basın Yayın Yüksekokulu’nda okudum. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi’nin yurtdışı yüksek lisans bursuyla ABD’nin Wisconsin eyaletine gittim. University of Wisconsin Milwaukee’de yüksek lisans eğitimimi yaptım. Mecburi hizmetimi yapmak için Anadolu Üniversitesi’ne döndüm ve araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladım. 1999 yılında Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri doktora programını tamamladım. Doktoramı bitirdikten sonra bir dönem Gazi Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştım. 2001-2004 yılları arasında KKTC Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde önce bölüm başkanı, sonra dekan yardımcısı oldum. Daha sonrasında da rektör yardımcısı olarak görev yaptım. 2004 yılında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Radyo, Televizyon ve Sinema bölüm başkanı olarak göreve başladım. O zaman stüdyolar kuruluyordu ve görevim de stüdyoların kuruluşunu organize etmekti. Oradaki görevim tamamlandıktan sonra Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi‘ne dekan yardımcısı olarak geldim. Daha sonra 2005 yılından 2010 yılına kadar Güzel Sanatlar Fakültesi dekanı olarak çalıştım. 2010 yılında Türk Hava Yolları’nda eğitim başkanı ve Türk Hava Yolları Akademisi başkanı olarak görev yaptım. Burada 3 yıl çalıştıktan sonra rektör yardımcısı olarak üniversiteye tekrar döndüm. Hemen ardından da rektörlük görevine atandım.

Öğrenim Durumu ve Akademik Ünvanlar

Profesör – 2007

Doçent – 2002

Doktora – 1999

İletişim Bilimleri

Anadolu Üniversitesi, Türkiye

Yüksek Lisans- 1995

TV Yayın İşletmeciliği

Marquette University, Wisconsin, USA

Lisans – 1990

İletişim Bilimleri Fakültesi Anadolu Üniversitesi, Türkiye

 

            Alınan Eğitimler ve Sertifikalar    

“Durumsal Liderlik II”, Blanchard International, 2013. “Havacılıkta Liderlik ve Yönetim Diploması”, IATA & Harvard ManageMentor, 2013.

“Hava Ulaştırma Esasları”, IATA & Harvard MM, 2013. “Stres Yönetimi”, IATA & Harvard, 2013.

“Koçluk”, IATA & Harvard, 2013.

“Proje Yönetimi”, IATA & Harvard, 2013. “Stratejik Düşünme”, IATA & Harvard, 2013. “Performans Ölçme”, IATA & Harvard, 2013. “Farklılık”, IATA & Harvard, 2013.

“Kariyer Yönetimi”, IATA & Harvard, 2013. “Değişim Yönetimi”, IATA & Harvard, 2013. “Kriz Yönetimi”, IATA & Harvard, 2013. “Takım Liderliği”, IATA & Harvard, 2013.

“Eğitim ve Öğretim Metodolojisi”, IATA Training and Development Institute, 2012.

Profesyonel ve Akademik Çalışma Alanları

  • İletişim ve medya
  • Yönetim ve liderlik
  • Havacılık ve havacılık eğitimi Yüksek öğrenim yönetimi

 

                   Üyelikler                   

  • Eğitim Araştırmaları Derneği Türkiye Bilişim Derneği
  • Uluslararası Reklamcılar Derneği (IAA) Türkiye Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği (TEGEP)

 

Yürütülen Tezlerden Bazıları

 

2017 Onur Aydın (Doktora), İlişkisel Pazarlama Bağlamında Sadakat Programlarının Kâr Merkezine Dönüşümü ve
 

2016

Miles&Smiles Örneğinde Bir Model Önerisi, Maltepe Üniversitesi.

Erdem Koç (Doktora), Türkiye’deki Medya Okuryazarlığı Eğitimi İçin Bir Uygulama Önerisi, Maltepe Üniversitesi.

2016 Ziya Taşkent (Doktora), Spor Sponsorluğunun Satın Alma Niyeti ve Marka Değerine Etkisinde Tüketici
 

2017

Etnosentrizminin Rolü: Türk Hava Yolları Örneği, Maltepe Üniversitesi.

M. Hasan Uncular (Doktora), Havacılık İttifaklarında Bir Pazarlama Aracı Olarak Müşteri Sadakat Programlarının

 

2014

Yeri: Gulf Alliance Model Önerisi”, Maltepe Üniversitesi.

Onur Aydın (Yüksek Lisans), Havayolu Müşteri Sadakat Programlarının Evrimi: Miles & Smiles Örneği, Maltepe

 

2014

Üniversitesi.

Hasan Uncular (Yüksek Lisans), Havacılık Alanında İnsan Kaynağı Yetiştirme ve THY Akademi’nin Uluslararası

 

2013

Eğitim Akreditasyonları, Maltepe Üniversitesi.

Ömer F. Öztürk (Yüksek Lisans), Yönetici Yetiştirme Uygulamalarında Küresel Uzaktan Eğitim Programlarının

Kullanımı: Türk Hava Yolları Örneği, Maltepe Üniversitesi.

 

 Ödüller

Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, 1990 Mezunları Okul İkinciliği, 1990.

Anadolu Üniversitesi, Yurtdışı Yüksek Lisans Bursu, 1993.

Marquette Üniversitesi, 1995 Mezunları Onur Öğrencisi, 1995.

Kırgızistan Kültür Bakanlığı, Kırgız Tarihine Katkı Ödülü, 2007.