Havacılık ve Havacılık Eğitimi

Dünyada havacılık eğitim hizmeti vermekte olan kurumlara baktığımızda, genel anlamda bir veya en fazla iki özel kategoride uzmanlaşmakta olduklarını görmekteyiz. Bu anlamda havacılık eğitimine bakışımın en önemli noktalarından biri, havacılığın hemen hemen her alanında görev yapan personelin ihtiyacını, uzman eğitmen kadromuz ile uluslararası standartlar ölçüsünde ve profesyonel düzeyde eğitim verebilme kabiliyetimiz çerçevesinde karşılayabiliyor olmamızdır.

Bir diğeri ise, birçok kurumdan farklı olarak, bilgi birikimlerini yıllarca sahada edindikleri pratik tecrübe ile zenginleştirerek sektöre aktarmakta olan eğitmenlere sahip olmamızdır.

Son yıllarda dünyamız ürün bazlı ekonomiden bilgi bazlı ekonomiye keskin bir değişim yaşamaktadır. Bu değişim yüksek düşünme yetisine sahip, mantık yürütebilen, problem çözebilen ve uygulayabilme yeteneğine sahip bilgi çalışanlarına duyulan ihtiyacı hayli arttırmaktadır. Bilgi odaklı ekonomi ile çalışanların ve profesyonellerin değişen özellikleri yenilikçi bir eğitim metoduna ihtiyacı arttırıyor. Bu değişim, öğrenme sistemleri ve teknolojisinde de köklü değişimlere sebep oluyor. Bilgisayarın ve bilgi teknolojinin gelişmesiyle daha kişisel, esnek ve talep odaklı öğrenme yolları da gelişti. Bu değişim, kuruluşların eğitimin herhangi bir kişiye, herhangi bir zamanda, herhangi bir yerde vermesine yol açtı. Bu değişimin etkililerinden dolayı şimdilerde devlet kurumları, eğitim kurumları, kuruluşlar, hükümet dışı örgütler kurum iş çevrelerinde uzaktan eğitimi nasıl benimseyeceklerini düşünmektedir.

Son on yılda, uzaktan eğitim; ömür boyu öğrenmeyi teşvik ettirmeye yönelik bir çözüm olarak ortaya çıktı. Eğitimin bir çok alanında olduğu gibi iş gücü eğitimi, öğrenmeye;  özellikle uzaktan eğitmeye dayalı teknoloji uygulamalarının önemli bir kısmını oluşturdu. Bir çok farklı kurum ve kuruluş arasından havayolu endüstirisi şirketleri öğrenmeye odaklı teknoloji ile çalışanların eğitiminde uzaktan eğitim kullanımı konusunda ilk sırada yer almaktadır.

Çalışan eğitiminde teknoloji kullanma açısından öncü olan havayolları eğitimin potensiyel faydalarından yararlanarak havacılıkta uzun zamandır bilgisayar donanımlı eğitimi kullanmaktadır. Uzaktan eğitim ilk olarak özellikle havayolları şirketlerinin uçuş simülasyonlarında uzun süredir kullanılarak gelenekselleştirilmiştir.
Bu açıdan uzaktan eğitimin en büyük faydası bu yönde olmuştur. Buna ek olarak internet tabanlı pazarlama ve satış uygulamaları endüstriyi yeniden şekillendirmiştir.Son yıllarda havayolu şirketleri tam donanımlı e-ticaret modellerini ilk benimseyen sektör olmuştur. Biletlerini
online olarak satabiliyor, müşterilerine fiyat karşılaştırma imkanı sunuyor, yolcu koltuk seçimini yapabiliyor ve bunların yanı sıra biniş kartının bile çıktısını alabilme imkanı sunuluyor. Bu sebeplerden dolayı havayollarının, maliyeti azaltmak ve etkiyi arttırmak amacıyla uzaktan eğitim aktivitelerinde başı çekmesi çok şaşırtıcı değildir. Diğer sanayilerden ayrı olarak havayollarının, güvenlikten yer hizmetlerine, bakımdan yemek servisine kadar geniş servis ağı bulunmaktadır. Doğal olarak uçuş ekibinin eğitimi ve yeniden eğitim güncellemesi, yer elemanları, mühendislik ve diğer işbirlikçiler havayolu endüstrisi için çok önemlidir. Onların çok yönlü ve aynı zamanda ucuz öğrenme metotlarına ve sistemlerine ihtiyaçları vardır. Bu yüzden günümüzde birçok havayolu şirketi kendi çalışma ortamlarında uzaktan eğitim stratejilerini öğrenip benimsemeye çalışıyor. Ayrıca özel olarak belirtilmesi gerekir ki, kişisel eğitimde ve genel öğrenimde uzaktan eğitim, diğer öğrenim tekniklerinden daha az maliyetlidir ve havayolları şirketlerinin üzerinden fazla maliyet baskısını kaldırmaktadır.